Plaza. .

0,00.

. .

, , - , .
PLAZA Lana Gatto>>.
. , . . .

, .
!
:   https://ntknit.by/

, .

:
2  PLAZA Lana Gatto>>

:

40   5 .
80 . 80 5  70   11 (1 ., 1 .)


:

71- : 2 , 1 ., 1 ., .

72- : , .

73- : 2 , 1 ., .

74- : , .

75- : 2 , 1 ., 1 ., .

76- : , .

77- : 2 , 1 ., .

78- : 2 . , , .

.

!

 LANA GATTO PLAZA (8%  , 48% , 21% , 23% ) #8778 BLUETTE
5
LANA GATTO TOLLEGNO 1900  ()
: 8% , 48% , 21% , 23%
/: 50/110
: 6-7
: 1010 = 15 20

30C /
5
LANA GATTO TOLLEGNO 1900  ()
: 8% , 48% , 21% , 23%
/: 50/110
: 6-7
: 1010 = 15 20

30C /
5
LANA GATTO TOLLEGNO 1900  ()
: 8% , 48% , 21% , 23%
/: 50/110
: 6-7
: 1010 = 15 20

30C /
5
LANA GATTO TOLLEGNO 1900  ()
: 8% , 48% , 21% , 23%
/: 50/110
: 6-7
: 1010 = 15 20

30C /
5
LANA GATTO TOLLEGNO 1900  ()
: 8% , 48% , 21% , 23%
/: 50/110
: 6-7
: 1010 = 15 20

30C /
5
LANA GATTO TOLLEGNO 1900  ()
: 8% , 48% , 21% , 23%
/: 50/110
: 6-7
: 1010 = 15 20

30C /
5
LANA GATTO TOLLEGNO 1900  ()
: 8% , 48% , 21% , 23%
/: 50/110
: 6-7
: 1010 = 15 20

30C /
5
LANA GATTO TOLLEGNO 1900  ()
: 8% , 48% , 21% , 23%
/: 50/110
: 6-7
: 1010 = 15 20

30C /
5
LANA GATTO TOLLEGNO 1900  ()
: 8% , 48% , 21% , 23%
/: 50/110
: 6-7
: 1010 = 15 20

30C /
5
LANA GATTO TOLLEGNO 1900  ()
: 8% , 48% , 21% , 23%
/: 50/110
: 6-7
: 1010 = 15 20

30C /